Zpět na hlavní stránku

Co je a není MIDI

Co to je MIDI?

MIDI je zkratka pro Musical Instrument Digital Interface. Je to světový standard pro komunikace mezi hudebními nástroji, bicími moduly, squencery, počítači a dalším hudebním (i nehudebním např. pódiová světla) zařízením. Samotnou podstatu MIDI lze zjednodušeně vysvětlit takto: Máme-li digitální nebo jakýkoliv jiný zvukový záznam, potom MIDI je pouze jeho digitálním popisem tzn. souborem informací o výšce jednotlivých tónů, jejich intenzitě, délce, nejrůznějších efektech aj. informací charakterizujících výsledný sluchový efekt zvukového záznamu. Tyto informace pak zpracovává výstupní zvukové zařízení, které je schopné vytvářet nejrůznější zvuky ( zvuková karta či syntezátor ), které přiřadí dané party jednotlivým stopám - zvukovým kanálům ( channel ), pro které je definován určitý nástroj.

Co není MIDI?

MIDI signál neobsahuje vlastní zvuk (zvukové vzorky), ale pouze výše uvedené informace.

Na jakém principu to ale funguje ?

Každá část MIDI vybavení obsahuje mikroprocesor, který čeká na události a zpracovává je. Událostí rozumíme např. zahrání noty, změnu polohy modulačního kolečka apd. Mikroprocesor vygeneruje digitální signál, který popisuje událost a přenese jej na MIDI OUT. Když se vyslaný signál dostane na MIDI IN cílového zařízení, přijímací mikroprocesor zanalyzuje přijatý signál a provede odpovídající událost v MIDI nástroji, který signál přijal. Použití digitálního signálu pro přenos těchto informací má mnoho výhod. Dokud je informace v podobě nul a jedniček, ve skutečnosti reprezentovaných napětím, je digitální signál odolnější hluku a zkreslení, než méně rezistentní analogový signál.
Midi In Midi Out
Typickým vybavením MIDI zařízení bývají vstupní a výstupní DIN (Deutche Industrielle Norm - německá průmyslová norma), konektory označeny jako MIDI IN, MIDI THRU a MIDI OUT

Nejjednodušší schéma propojení 2 keyboardů. To co se zahraje na klávesách MASTER budou opakovat i klávesy SLAVE.

Slovník pojmů souvisejících s MIDI:

Tento seznam není řazen abecedně, ale podle příbuzných termínů (MIDI IN, OUT, THRU)

 • MIDI IN Označení zásuvky typu DIN (pětikolík), nebo konce káblu. V případě zásuvky (v nějakém MIDI zařízení) se jedná o místo kudy jsou do zařízení přiváděny řídící signály. Příkladem takového zařízení může být zvukový modul, efektová jednotka, sekvencer, který je v režimu nahrávání, světelný efektový procesor a všechny ostatní udělátka, která mají na krabici konektor označený MIDI IN
 • MIDI OUT Označení zásuvky typu DIN (pětikolík), nebo konce káblu. V případě zásuvky (v nějakém MIDI zařízení) se jedná o místo kudy ze zařízení odchází řídící signály. Příkladem takového zařízení může být keyboard, řídící sekvencer, který je v režimu vysílání přehrávání, nožní MIDI spínač a všechny ostatní udělátka, která mají na krabici konektor označený MIDI OUT
 • MIDI THRU Označení zásuvky typu DIN (pětikolík). Tato zásuvka bývá bez vyjímky u zařízení, která už mají zásuvky IN a OUT. Její využití přichází v úvahu pouze v případě propojení více než dvou MIDI zařízení (a to ještě není nezbytně nutná) . Zjednodušeně můžeme říci, že na MIDI THRU zásuvku jsou kopírovány signály, které přicházejí do MIDI IN aniž by byly jakkoli ovlivňovány zařízením jímž prochází. (Je to takový MIDI bypas.)
 • TO HOSTJe zvláštní typ zásuvky/konektoru (mini DIN) , který v sobě integruje oba konektory MIDI IN a MIDI OUT. Bývají jím vybaveny všechny modernější zařízení s implementovaným MIDI. Usnadňuje propojení s počítačem (jak PC i MAC)
 • .
 • RPN Registrovaný parametr (kontroler) . Registred Parametr Number. Je MIDI parametr (= kontroler), který je v souladu s MIDI normou. (opak je NRPN)
 • NRPN Neregistrovaný parametr (kontroler) . None Registred Parametr Number. Je MIDI parametr (= kontroler), který nemá v MIDI normě pevně přiřazenou funkci (opak RPN).
  Proč existuje vůbec NRPN? I když se zdá, že 127druhů kontrolerů je dosti vysoké číslo pro řízení nejrůznějších zařízení, praxe ukázala, že tomu tak není. Pro možnost definování dalších kontrolerů sloužících pro speciální účely byly vyhrazeny v MIDI normě právě NRPN, které si mohou výrobci definovat sami aniž se dopustí prohřešku proti MIDI normě - nevýhodou je pak nepřenositelnost těchto NRPN mezi nepříbuznými zařízeními (různých firem)
  Princip používání NRPN je limitován tím, že jako aktivní je vždycky jenom jeden NRPN. V praxi to vypadá tak, že zvolíme číslo námi požadovaného NRPN a jeho hodnotu měníme kontrolerem 6 a 38, nebo jenom 6, popřípadě 96/97, pokud chceme měnit pouze o jednu sousedící hodnotu nahoru nebo dolů

 • SDS Přenos zvukových vzorků - (Sample Dump Standard).
 • SMF Standardní formát MIDI souborů - (Standard MIDI File).
 • MFD Přenos MIDI souborů - (MIDI File Dump) .
 • MTS Mikrointervalové ladění - (MIDI Tune Standard) .
 • MMC Řízení studiové techniky - (MIDI Machine Control) .
 • MSC Řízení jevištní techniky - (MIDI Show Control) .
 • MTC Absolutní časová synchronizace zařízení - (MIDI Time Control) .

 • DSP Čip určený pro zpracování velkého množství (například hudebních) dat vysokou rychlostí
  v reálném čase. Bývá součástí signálových (efektových) procesorů
 • SPDIF Sony Philips Digital Interface.Jedno z nejstarších digitálních rozhraní. Operuje s napětím 0.5V proto se doporučuje propojení kratším kabelem.Pro propojení používá RCA konektor.
 • AES/EBU Audio Enginering Society / European Brodcasting Union. Profesionální standart operuje s napětím 7V. Používá XLR konektor.
 • MIDI - Odkazy

 • Pár bluegrassových MIDI souborů
 • Bluegrass banjo a počítač
 • Něco z vážné hudby
 • Plně automatizovaný MIDI mix Yamaha 01V
 • MIDI.cz - všechno možné hardware software, recenze atd...
 • MIDI přepínače ovladače ...

  Zpět na hlavní stránku